Gran & Lunner kommune
Postadresse: Hadeland kulturskole., Rådhusveien 39, 2770 Jaren
Besøksadresse: Hovsvegen 2, 2750 Gran
Telefon: 61 33 84 00
Kontaktperson:Marta Tuff, 61338400, 91781680, marta.tuff@gran.kommune.no
Hadeland Bergverksmuseum høsten 2019 Lunner og Gra...
Produksjonsliste
Program

Hadeland Bergverksmuseum høsten 2019 Lunner og Gran- prosjekt

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

To delt opplegg:

Opplegg 1:

Harestua skole sin 7. klasse skal sammen med Tormod Melaas-Holm, Jonas Raabe og Gjermund Mathisen utvikle et  multimedia formidlingsprosjekt som blir en del av formidlingsopplegget til 5. klassetrinn i Gran og Lunner.

Oppstart er 21. august og opplegget ferdigstilles og visesi gruvene på Bergverksmuseet den 29. august.

Opplegg 2:

Bergverkshistorien på Hadeland
På Hadeland har vi en bergverkshistorie som strekker seg minst fire – fem hundre år tilbake i tid. På et besøk til Nysetergruvene vil elevene få et innblikk i omfanget og betydningen denne delen av historien har hatt for lokalsamfunnet. Samtidig vil man få en enkel innføring i den geologiske bakgrunnen for bergverksdriften.

Via Kriblemiddelordningen så blir det vist elevarbeider fra elever i 7. klasse fra Harestua skole som en del av formidlingsopplegget til Bergverksmuseet. 

Lærerveiledning

Bergverksmuseet

Nysetergruvene og Hadeland Bergverksmuseum

Vi møtes på Bergverksmusseet, og går opp til Nysetergruvene. Avhengig av antall elever deles klassen/e inn i to eller tre grupper (á ca. 20 elever – ha gjerne dette klart på forhånd). All aktivitet foregår ved gruvene.

Gruppe 1 starter med omvisning i gruva; å entre gruva er en spesiell opplevelse. Du går inn i det stummende mørket med hjelm og lykt. Som et ledd i en lang lyskjede forsvinner du lenger og lenger inn i jordas indre. Underveis snakker vi generelt om den lange bergverkshistorien, om arbeidsforhold, teknikker, hva sinkmalmen brukes til m.m.

Gruppe 2 får først en enkel innføring i det geologiske grunnlaget for bergverksdriften. Så tar vi en tur ned på tipphaugene for å se om vi finner noen fine, rare eller spesielle steiner. Løse steiner er det lov til å ta med seg.

Gruppe 3 kan ta en tur på egenhånd opp til dagbruddet, samt bruke tiden til å spise.
Hvert opplegg tar 45 minutter, og gruppene rullerer. Avreise fra Nysetergruvene.

Elevoppgaver for både gruvehistorien og geologien ien deles ut..  Disse kan enten gjennomgås på museet eller når klassen er tilbake på skolen.

Det er viktig at elevene er forberedt på å være ute. Gruvegangene er våte og kalde (ca. 4 grader) og det kan tidvis ligge en del vann i gruva. Det er derfor nødvendig med godt med klær og sko/støvler som tåler litt vann. Ta gjerne med sitteunderlag.
Ha gjerne gruppeinndelinger klart på forhånd. Da sparer vi verdifull tid.
Opplegget krever ingen spesielle forberedelser utover dette, men utnyttelse av naturressurser, industrihistorie og sosialhistorie på begynnelsen av 1900-tallet er stikkord for de som ønsker å gjøre elevene kjent med tema på forhånd.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Gran & Lunner kommune

Om kunstner / utøver / gruppe

Solfrid Myhre, avdl. Hadeland Bergverksmuseum

Multimedia og vedlegg

Bilder

Hadeland Bergverksmuseum
Foto: Hadeland Bergverksmuseum
Hadeland Bergverksmuseum
Foto: Hadeland Bergverksmuseum
Hadeland Bergverksmuseum
Foto: Hadeland Bergverksmuseum
Hadeland Bergverksmuseum
Foto: Hadeland Bergverksmuseum
Kulturarv
Trinn: 5 - 7
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
 May-Iren Bojang Høgaas, e-post:  may.iren.bojang@randsfjordmuseet.no, Tlf. 930 78 161,  Marta Tuff, E-post: marta.tuff@gran.kommune.no, 613 38 400.
Pressekontakt
May-Iren Bojang, E-post: may.iren.bojang@randsfjordmuseet.no, 930 78 161,   Marta Tuff, E-post:marta.tuff@gran.kommune.no,   613 38 400/ 91 78 16 80
Programlengde
1 1/2 - 3 1/2 time ( avhengig av om det er 2 eller 3 grupper)
Maks publikumsantall
20
Arena / rom
Bråteneiendommen, naturstien og gruvene.
Merknad
TRØNDERBILENE - TELEFON TRAFIKKONTORET 482 15 594
Arrangører
Arrangert av:
Gran & Lunner kommune