Gran & Lunner kommune
Postadresse: Hadeland kulturskole., Rådhusveien 39, 2770 Jaren
Besøksadresse: Hovsvegen 2, 2750 Gran
Telefon: 61 33 84 00
Kontaktperson:Marta Tuff, 61338400, 91781680, marta.tuff@gran.kommune.no
Produksjonsliste
Program
Gran & Lunner kommune
Viser 46 produksjoner
Kulturarv, Litteratur • 8 - VG3
Musikk • Voksne - Voksne
Musikk • VG1 - VG3
Film • VG1 - VG3
Litteratur, Scenekunst • 1 - 2
Film, Litteratur • 9 - 10
Scenekunst, Musikk • VG1 - VG3
Scenekunst • VG1 - VG3
Litteratur • 4 - 4
Kulturarv, Visuell kunst, Litteratur • VG1 - VG3
Kulturarv, Visuell kunst • 9 - 9
Musikk, Scenekunst • VG1 - VG3
Litteratur, Scenekunst • 1 - 4
Scenekunst, Musikk • 8 - 10
Visuell kunst • 6 - 6
Kulturarv, Visuell kunst, Litteratur • VG1 - VG3
Musikk • VG1 - VG3
Annet • Voksne - Voksne
Litteratur • VG1 - VG3
Film • 8 - 8
Kulturarv • 8 - 8
Musikk • Voksne - Voksne
Visuell kunst, Scenekunst • 9 - VG3
Scenekunst • 5 - 7
Kunstarter i samspill • Voksne - Voksne