Tilbake
Hadeland folkemuseum
Kari Mette Stavhaug
Skriv ut

Hadeland folkemuseum - Arkitektur og lokal byggeskikk våren 2021- Gran og Lunner

Randsfjordmuseene v/avd. Hadeland Folkemuseum sammen med Kulturkontoret i Lunner og Gran har utviklet et opplegg for De kulturelle skolesekken. Innhold er norsk stilhistorie med vekt på lokale forhold, omvisning, og visning av håndtverksteknikker i tre.

Lærerveiledning

Arkitktur , stilperioder og byggeskikk

Velkommen til museumsbesøk i forbindelse med Den Kulturelle Skolesekken. Det er ikke nødvendig med spesielle forkunnskaper, men skolen kan med fordel forberede elevene noe på forhånd med hensyn til programmet.

Det er viktig at også lærere som følger klassen setter seg inn i gruppeinndelingen og tidsskjemaet. Se oversikten nedenfor. Gjennom tre ulike poster settes det fokus på stilperioder og byggeskikk, arkitektur og materialvalg:

1.: Tema: Stilperioder i norsk byggeskikk v/ansatt ved Randsfjordsmueene. Foredraget foregår i museets administrasjonsbygning. Lindbråten gir en kortfattet oversikt over de viktigste stilhistoriske trekkene i den norske byggeskikken med hovedvekt på lokale forhold. Foredraget suppleres med visuelle eksempler der hovedlinjene trekkes opp og utviklingen kommer til syne. Elevene vil få utdelt hefte med oversikt og eksempler.

2.: Tema: Tre som byggemateriale v/ Kjell Sørum. Utendørs. De ulike bygningene i friluftsmuseet er utgangspunkt for en omvisning om bruken av tre. Eksempler på ulike materialer og bruksområder blir trukket frem. Stikkord er materialvalg før og nå, lokal byggeskikk, bygningstyper, funksjon og utvikling.

3.: Tema: Stein som byggemateriale v/ Grethe Johnsrud. Utendørs og inne i Tingelstad gml. kirke (St. Petri). Kirken er bygget i stein (dateres til rundt 1220) og ligger rett ved museet. Den har originalt interiør fra renessansen og en rekke tidstypiske arkitektoniske trekk. Foredraget fokuserer på bruken av stein i norsk byggeskikk i tillegg til å ta opp tema innen kirkearkitektur, stil, og profan versus sakral byggeskikk.

Gruppeinndeling: Elevene skal gjennom tre poster i løpet av formiddagen. Inndelingen i tre grupper behøver ikke følge den vanlige sammensetningen i klassen men bestemmes av lærerne. Det kan maks være 30 elever i hver gruppe. Nedenfor står hvor gruppene skal være og til hvilket tidspunkt. Det er viktig at lærere som følger klassen passer tiden og sørger for at elevene er presise. Det er lagt inn tid i programmet til spørsmål og diskusjon. Oversikten leses slik: For eksempel gruppe 1: Foredrag – kirken – matpause – friluftsmuseet. Klokkelsett: se turneplanen (varierer p.g.a. buss) Varighet 10. minutter. Elevene samles utenfor museets hovedinngang. Lærere deler opp i tre grupper. Museet ønsker velkommen og presenterer seg. Varighet: 30 minutter: Gruppe 1: Foredrag i arkivbygget Gruppe 2: Ute i friluftsmuseet Gruppe 3. Tingelstad gamle kirke (St. Petri kirke) Varighet:30 minutter Gruppe 1: Tingelstad gamle kirke (St. Petri kirke) Gruppe 2: Foredrag i arkivbygget Gruppe 3: Ute i friluftsmuseet Matpause i 25 minutter. Varighet 30 minutter Gruppe 1: Ute i friluftsmuseet Gruppe 2: Tingelstad gamle kirke (St. Petri kirke) Gruppe 3: Foredrag i arkivbygget Avreise fra museet se bussavganger på den enkelte skole på turneplan.

Merk! VÆR OPPMERKSOM PÅ AT TUREN I FRILUFTSMUSEET OG OPP TIL KIRKEN KREVER FORNUFTIGE KLÆR OG SKOR. Det er fortsatt lærerens ansvar få holde ro under foredragene.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Gran & Lunner kommune
  • Kunstnere/grupper: Randsfjordmueene v/avd. Hadeland Folkemuseum, og Kulturkontoret for Lunner og Gran.
  • Produsent: Randsfjordmueene v/ avd. Hadeland Folkemuseum, og Kulturkontoret for Lunner og Gran.
  • I samarbeid med: Det er ikke nødvendig med spesielle forkunnskaper, men skolen kan med fordel forberede elevene noe på forhånd med hensyn til programmet. Det er viktig at også lærere som følger klassen setter seg inn i gruppeinndelingen og tidsskjemaet. Se oversikten nedenfor.

For pressen

Arkitktur , stilperioder og byggeskikk