Tilbake
Skriv ut

Granavollen, Pilegrimssenteret og Glasslåven våren 2021 - Gran og Lunner

Tekst fra respektive hjemmesider:

GLASSLÅVEN

PRODUKSJONS- OG VISNINGSSTED FOR PROFESJONELL KUNST

Glasslåven kunstsenter ligger på Granavollen på Hadeland og åpnet våren 2016. Den monumentale låven fra 1880-tallet er de siste årene restaurert og ombygd etter økologiske prinsipper. Den har blitt et pilotbygg der områdets bærekraft gjennom generasjoner har inspirert til framtidsrettede, miljøvennlige byggemetoder. Stall, høyloft og potetkjeller er erstattet med galleri, produksjons- og visningsrom, glasshytte og verksteder for fast og prosjektbasert leie. Kunstsenteret skal være et drivhus for høy kvalitet og profesjonalitet. Blant kunstnerne finner vi to markante nestorer i norsk kunsthåndverk; glasskunstner Ulla-Mari Brantenberg og smykkekunstner Toril Bjorg. Flere billedkunstnere, forfattere og en danser/koreograf er også blant de som har sitt daglige arbeidsted på Glasslåven.

PiILEGRIMSENTERET GRANAVOLLEN

Pilegrimssenter Granavollen formidler informasjon og veiledning om pilegrimsvandring, arrangerer vandringer, og bidrar til utvikling av veien og vandringen i vår region.

Pilegrimsleden

Pilegrimsleden i Norge er merkede turveier basert på tradisjonen om å dra på pilegrimsvandring. Leden bindes sammen av blant annet en rekke spennende natur- og kulturminner med tilknytning til middelalderen, og minner knyttet til Olavstradisjonen.

SØSTERKIRKENE

Søsterkirkene på Gran er to steinkirker fra middelalderen plassert side ved side på Granavollen i Gran på Hadeland i Oppland fylke. Den største kirken heter Nikolaikirken, og var fylkeskirke for Hadeland. Den er bygget før 1200 og har 250 plasser. Den mindre kirken heter Mariakirken, og var trolig kirke for sognet Gran. Mariakirken er bygget før 1150 og er en langkirke med romanske og gotiske stiltrekk med plass til rundt 150 mennesker.

Lærerveiledning

Granavollen: Kunst, kultur, søsterkirkene og pilegrimsvandring

Elevgruppene som kommer deles i grupper - Det blir 2 puljer med matpause i mellom

Elevene deles ved ankomst i 2 like store grupper:

1. Pulje: KL. 09.00 / 09.15 - 10.45 / 11.00 - se turneplan for DIN  skole for starttidspunkt og slutt tidspunkt.

  • Den ene halvparten av alle elevene skal samlet være med Jane og Kari innen tema Pilegrimsvandring m.v. og Søsterkirkene m.v.
  • Den andre halvparten skal være i Glasslåven. Der deles elevene igjen i to mindre grupper som bytter etter halvgått tid:

Gruppe 1: Elevene får møte en av de profesjonelle kunstnerne som arbeider i Glasslåven, som viser dem sine verktøy og arbeidsmetoder, og som gir elevene et innblikk i tanker og prosess omkring det å skape et kunstverk. Litt ulikt opplegg de forskjellige dagene, avhengig av hvilken kunstner de får møte.

Gruppe 2: Elevene blir tatt med på en omvisning i hele Glasslåven og får fortellingen om ombyggingen av den gamle låven, om kulturvern og det bærekraftige bygget, inkludert begrunnelse for hvorfor den ble omskapt til et kunstsenter. Vi vil inspirere dem til å tenke hva kunst og skaperkraft er og betyr – hvorfor vi trenger det i liv og samfunn.

Gruppe 1 og 2 bytter tema/omviser etter 50 minutter (1/2 puljetiden) slik at alle får med seg begge temaene

Lunsj: KL: 10.45/11.00 -  45 minutter skal alle på plass for neste opplegg.

ETTER LUNSJ BYTTER  GRUPPENE PLASS.

2. Pulje: KL: 11.30 / 11.45 ( se startidspunkt)  - 13.15 / 13.45 - se returbuss tider i turneplan for DIN skole.

Lærere og elever tar med seg mat og drikke for  en hel dag på utflukt.  Matpausen blir ute i Prestegårdshagen hvis det er fint vær, blir det inne i Kommunehuset på Granavollen.

Gode sko og klær for å være ute og gå deler av dagen er viktig.

PILEGRIMSVANDRINGEN:

Å legge ut på pilegrimsreise er kjent fra de aller fleste religioner. Mennesker har til alle tider søkt etter sin opprinnelse, en nærhet til det evige, noe som er hellig for dem. Et sted der skillet mellom det jordiske og det himmelske er tynnere enn andre steder, et sted som forteller om det guddommeliges nærvær i tilværelsen eller et sted som har en særlig betydning i den enkeltes liv. Derfor er det målet som er det viktigste ved pilegrimsreisen, veien er et middel for å komme frem.

Velkommen til pilegrimsvandring på Granavollen, langs Pilegrimsled og gamle vegfar. Vi bruker de sju pilegrimsnøklene; Langsomhet, Frihet, Enkelhet, Bekymringsløshet, Stillhet, Deling og Åndelighet til en opplevelse både for hode og kropp.

Vi bruker ca 1 time på Pilegrimsvandringen, og ca 45 minutter i Søsterkirkene. Før, under og etter vandringen forteller Jane også mye om pilegrimsfenomenet i dag sett i lys av middelalderens pilegrimskultur. Hvor og hvorfor gikk de til Nidaros og andre pilegrimsmål. Hva gjorde de underveis – og hva gjorde de når de kom frem. Hva gjør vi i dag?  Elevene får sanse middelalder – på alle vis. Vi stopper underveis i Prestegårdshagen, og går i stillhet opp til, og rundt kirkene, før Kari tar over.

Viktig: Husk gode tursko!


GLASSLÅVEN:

Besøk Glasslåven på Granavollen, april 2021

Uke 16:

Tirsdag 20., 21., 22. april

Kunstnermøte:

Se under tema

Uke 17:

Onsdag  28. april 

Kunstnermøte:

Se under tema

Uke 18: 

Tirsdag 4. mai

​​​​​​​

​​​​​​​Kunstnermøte og utøvere:

Tema: 

Å jobbe som musiker 

Kort beskrivelse:

Hensikten med denne forestillingen er å formidle hvordan det kan være å jobbe som klassisk musiker. Elevene vil få en innsikt i hvordan musikere kan øve og forberede seg til konsert. Det vil bli presentert noe kjent orkesterlitteratur, både i originalt format og i moderne pop- og rockversjoner. Det hele avsluttes med en liten konsert med solomusikk for cello og kontrabass.

Om Ingrid:

Ingrid har studert kontrabass ved Barratt Due musikkinstitutt under Sjur Bjærke. Etter videregående skole fortsatte hun studiene med Dan Styffe ved Norges musikkhøgskole. I 2014 flyttet hun til Kristiansand for å studere Praktisk-pedagogisk utdanning, samt masterstudier i utøvende kontrabass ved Universitetet i Agder. Ved sistnevnte studie jobbet Ingrid stort sett med fri improvisasjon i samarbeid med live sampling. Hun hadde da Håkon Thelin som lærer. I dag tar hun orkesteroppdrag her og der, og underviser privat og i Hadeland kulturskole.

​​​​​​​Om Elisabeth: 

Elisabeth er utdannet cellist ved Norges musikkhøgskole med Aage Kvalbein som lærer. 

Hun har erfaring fra orkester, kammermusikk, studioinnspillinger, bandmusikk av ulike genre og som solist ved ulike anledninger. I tillegg til jobben som frilans cellist, er hun ansatt som musikkterapeut ved Trintom skole og Hadeland kulturskole. 

Oppsummert:

Elevene vil møte profesjonelle kunstnere som presenterer sine og arbeidsmetoder og gir dem et innblikk i tankene bak et kunstverk. De får en omvisning på Glasslåven med fortelling om selve bygget, om ombyggingen av det og begrunnelsen for hvorfor det ble et kunstsenter.


VÅRUTSTILLING 2021

GLASS: ULLA-MARI BRANTENBERG

Utstillingsperiode: 5. juni – 5. september 2021

Ulla-Mari Brantenberg (f.1947) er en av våre fremste glasskunstnere som gjennom en årrekke har markert seg både nasjonalt og internasjonalt. Hun har selv verksted i Glasslåven og vil ta i bruk begge utstillingsarealene i en mønstring som vil få betydning ikke bare lokalt, men også nasjonalt. Brantenberg ønsker å integrere grunnleggende temaer i sitt kunstnerskap i en helhet, slik at objektene gis en betydning i en sammenheng, og ikke kun som selvstendige gjenstander. Store arealdekkende installasjoner og små enheter vil gi store kontraster og uventede konstellasjoner.


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Gran & Lunner kommune
  • Kunstnere/grupper: Kontaktperson Monica Celius - Glasslåven
  • Produsent: Marta Tuff, marta.tuff@gran.kommune.no, tlf 613 38 400, 91 78 16 80, i samarbeid med Pilgrimssenteret Granavollen og Kirken i Gran og Glasslåven kunstsenter
  • Idé/opplegg: Et samarbeid mellom Hadeland kulturskole, Pilgrimssenteret Granavollen og Kirken i Gran og Glasslåven kunstsenter.