Tilbake
Skriv ut

Hadeland Folkemuseum - Hjemstedshistorie høsten 2021 Gran og Lunner

”Mitt hjemsted – Hadeland” - de gamle stuene i friluftsmuseet, sagn og fortellinger fra nærområdet. Elevene får et innblikk i forholdene på en liten hadelandsgård for ca. 200 år siden.

Ler mer om Hadeland Folkemuseum her

Lærerveiledning

MITT HJEMSTED - HADELAND

Det kommer flere skoler samtidig til museet. Opplegget starter først når alle har ankommet. Vær snill å gi beskjed til museet dersom dere blir forsinket.

Kort tid etter ankomst samles alle på utescenen. Klassen deles i to hvorav det blir en gruppe 1 og en gruppe 2. Vi anbefaler å gjøre denne delingen på forhånd! Dersom det er færre enn 8 elever i klassen er det opp til lærer hvorvidt klassen skal deles.

Museet gir en introduksjon til opplegget og forteller kort om folkemuseet. Hva er et museum og hva gjør et museum?

Etter introduksjonen går gruppene til hvert sitt sted. Gruppe 1 til en av de gamle stuene i friluftsmuseet. Gruppe 2 til Dynnasteinen og Halvdanshaugen. Bytte etter ca. 30 min.

Matpause ca. 10.30 el. 10.45.

Det er tid etter matpausen til besøk i sommerutstillingen og evt. en liten tur på museumsområdet.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Gran & Lunner kommune
  • Kunstnere/grupper: Randsfjordmuseene AS
  • Produsent: Randsfjordmuseene AS
  • I samarbeid med: Randsfjordmuseene v/ avd Hadeland Folkemuseum og Hadeland kulturskole.
  • Idé/opplegg: Hadeland Folkemuseum står for omvisningen

Om kunstner / utøver / gruppe

Formidlingsopplegget er utarbeidet av og foregår på Randsfjordmuseene avd. Hadeland Folkemuseum. Oppmøte ved hovedinngangen på museet. Kort pause før introduksjon. Klassen deles i to, slik at elever fra ulike skoler er sammen i hver gruppe. Det gis undervisning til begge grupper samtidig: Gruppe 1 besøker en av museets antikvariske bygninger. Gruppe 2 er ved Dynnasteinen og på Halvdanshaugen. Deretter bytter gruppene plass. Varighet ca. 30 min. på hvert sted. All aktivitet foregår utendørs.  

For pressen

MITT HJEMSTED - HADELAND

Stua vi besøker er tidsriktig innredet og forteller om levevis og boforhold. Ute i friluftsmuseet ser vi på Dynnasteinen og Halvdanshaugen. Dynnasteinen er en nær 3 meter høy runestein fra rundt 1050 med motiver fra historien om Jesu fødsel. Steinen stod opprinnelig på gården Dynna i Gran, og er et av landets tidligste kristne minnesmerker. Halvdanshaugen er en gravhaug fra vikingtiden, der en del av Halvdan Svarte skal ligge i følge Snorre. Du kan lese mer om museets bygninger, Dynnasteinen og Halvdanshaugen på www.randsfjordmuseene.no