Tilbake
Norske kirkebygg
Hadeland Folkemuseum
Kari Møyner
Norske kirkebygg
Skriv ut

Hadeland folkemuseum - Natur- og kulturstien høsten 2021 Gran

På tur i det rike kulturlandskapet på Tingelstadhøgda. Oppmøte og start fra hovedporten på Hadeland Folkemuseum. Elevene følger Natur- og Kulturstien langs den gamle Kongevegen, ned til Grinaker stavkirketuft og videre til Klokkerlåven ved Tingelstad kirke. Bussene henter elevene her.

Lærerveiledning

Natur - og kulturstien og Klokkerlåven

Ved ankomst til museet samles elevene ved hovedporten. Elevene skal deles i to eller tre grupper, avhengig av klassens størrelse. Gruppeinndeling sendes i posten direkte til skolen. Museet orienterer om turen og deler ut oppgaver. Langs stien står plansjer som forteller om ulike tema. Elevene må selv finne ut hvilke plansjer deres oppgaver hører til ut fra overskrift, tekst og bilder.

Selve turen tar i underkant av vel to timer, og det er god tid til å svare på oppgaver underveis. På Grinaker stavkirketuft er det spisepause. Herfra går alle samlet til Klokkerlåven. Her er det en utstilling om Grinaker stavkirke og om restaureringen av låven. Museet forteller om kirken og dens skjebne, om låvens historie og den lykkelige slutten. Bussen henter elevene ved Klokkerlåven- se ksys oversikt - din skole.

 

 

TIDSPLAN:

Kl. 09.15: Oppmøte og orientering ved hovedinngang på Hadeland Folkemuseum.

Kl. 09.25: Avgang i grupper. Fra museet til Grinaker er det ca. 3.km.

Ca. 11.15: Ankomst Grinaker stavkirketuft. Spisepause.

Ca. 11.35: Gruppene går samlet til Klokkerlåven. Ca. 800m.

Ca. 11.45: Omvisning og utforskning i Klokkerlåven

Kl. 12.15- 13.00: Bussavgang fra Klokkerlåven

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Gran & Lunner kommune
  • Kunstnere/grupper: Randsfjordmuseene AS
  • Produsent: Randsfjordmuseene avd. Hadeland Folkemuseum
  • I samarbeid med: Randsfjordmuseene v/ avd. Hadeland Folkemuseum og Hadeland kulturskole.
  • Idé/opplegg: Randsjordmuseene v/avd. Hadeland Folkemuseum

Om kunstner / utøver / gruppe

Randsfjordmuseene v/avd. Hadeland Folkemuseum

For pressen

Natur- og kulturstien og Klokkerlåven høsten 2010

Museet sender ut fullstendig opplegg og kart til kontaktlærere på 3. trinn. Det er viktig at lærere leser gjennom materialet på forhånd.

www.randsfjordmuseene.no står det også en masse nyttig informasjon om opplegget og annen bakgrunnsinfo som kan være av interesse.

Ved ankomst til museet samles elevene ved hovedporten. Elevene skal deles i to eller tre grupper, avhengig av klassens størrelse. Gruppeinndeling sendes i posten direkte til skolen. Museet orienterer om turen og deler ut oppgaver. Langs stien står plansjer som forteller om ulike tema. Elevene må selv finne ut hvilke plansjer deres oppgaver hører til ut fra overskrift, tekst og bilder.

Selve turen tar i underkant av to timer, og det er god tid til å svare på oppgaver underveis. På Grinaker stavkirketuft er det spisepause. Herfra går alle samlet til Klokkerlåven. Her er det en utstilling om Grinaker stavkirke og om restaureringen av låven. Museet forteller om kirken og dens skjebne, om låvens historie og den lykkelige slutten. Bussen henter elevene ved Klokkerlåven 12.15.

 

 

TIDSPLAN:

Kl. 09.15: Oppmøte og orientering ved hovedinngang på Hadeland Folkemuseum.

Kl. 09.25: Avgang i grupper. Fra museet til Grinaker er det ca. 3.km.

Ca. 11.15: Ankomst Grinaker stavkirketuft. Spisepause.

Ca. 11.35: Gruppene går samlet til Klokkerlåven. Ca. 800m.

Ca. 11.45: Omvisning og utforskning i Klokkerlåven

Kl. 12.15: Bussavgang fra Klokkerlåven

Elevorientering

Elevoppgaver er utarbeidet som en del av informasjonskrivet.