Tilbake
Hadeland Bergverksmuseum
Hadeland Bergverksmuseum
Hadeland Bergverksmuseum
Hadeland Bergverksmuseum
Skriv ut

Hadeland Bergverksmuseum høsten 2021 - Lunner

​​​​​​​Bergverkshistorien på Hadeland
På Hadeland har vi en bergverkshistorie som strekker seg minst fire – fem hundre år tilbake i tid. På et besøk til Nysetergruvene vil elevene få et innblikk i omfanget og betydningen denne delen av historien har hatt for lokalsamfunnet. Samtidig vil man få en enkel innføring i den geologiske bakgrunnen for bergverksdriften.

Via Kriblemiddelordningen så blir det vist elevarbeider fra elever i 7. klasse fra Harestua skole som en del av formidlingsopplegget til Bergverksmuseet. 

Lærerveiledning

Bergverksmuseet

Nysetergruvene og Hadeland Bergverksmuseum

Vi møtes på Bergverksmusseet, og går opp til Nysetergruvene. Avhengig av antall elever deles klassen/e inn i to eller tre grupper (á ca. 20 elever – ha gjerne dette klart på forhånd). All aktivitet foregår ved gruvene.

Gruppe 1 starter med omvisning i gruva; å entre gruva er en spesiell opplevelse. Du går inn i det stummende mørket med hjelm og lykt. Som et ledd i en lang lyskjede forsvinner du lenger og lenger inn i jordas indre. Underveis snakker vi generelt om den lange bergverkshistorien, om arbeidsforhold, teknikker, hva sinkmalmen brukes til m.m.

Gruppe 2 får først en enkel innføring i det geologiske grunnlaget for bergverksdriften. Så tar vi en tur ned på tipphaugene for å se om vi finner noen fine, rare eller spesielle steiner. Løse steiner er det lov til å ta med seg.

Gruppe 3 kan ta en tur på egenhånd opp til dagbruddet, samt bruke tiden til å spise.
Hvert opplegg tar 45 minutter, og gruppene rullerer. Avreise fra Nysetergruvene.

Elevoppgaver for både gruvehistorien og geologien ien deles ut..  Disse kan enten gjennomgås på museet eller når klassen er tilbake på skolen.

Det er viktig at elevene er forberedt på å være ute. Gruvegangene er våte og kalde (ca. 4 grader) og det kan tidvis ligge en del vann i gruva. Det er derfor nødvendig med godt med klær og sko/støvler som tåler litt vann. Ta gjerne med sitteunderlag.
Ha gjerne gruppeinndelinger klart på forhånd. Da sparer vi verdifull tid.
Opplegget krever ingen spesielle forberedelser utover dette, men utnyttelse av naturressurser, industrihistorie og sosialhistorie på begynnelsen av 1900-tallet er stikkord for de som ønsker å gjøre elevene kjent med tema på forhånd.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Gran & Lunner kommune

Om kunstner / utøver / gruppe

Solfrid Myhre, avdl. Hadeland Bergverksmuseum