Tilbake
Skriv ut

Gran bibliotek høsten 2021 - Gran

Besøk på biblioteket

Hva er egentlig et bibliotek? Hva kan man låne der? Og hva annet kan man gjøre på biblioteket?

Disse spørsmålene vil vi gi svar på når vi ønsker alle kommunens 4. klassinger velkommen til et morsomt og lærerikt besøk på biblioteket.

Vi samles i barneavdelingen, der vi snakker om alt fra lånetid til favorittbøker. Det blir en liten quiz, før vi avslutter med høytlesning av en morsom billedbok.

Etterpå er det tid for å røre på seg. Barna kan nå fritt gå rundt i biblioteket og se seg om. Kanskje blir det tid til et slag sjakk? Eller hva med å slappe av med en god bok i lesebingen? Trenger noen boktips, er det bare å si fra. Barnebibliotekaren står klar til å hjelpe!

Vi anbefaler at hver elev får velge en bok til en felles bokkasse som klassen tar med seg tilbake til skolen.

Vi på biblioteket gleder oss til besøk!

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Gran & Lunner kommune
  • Idé/opplegg: BAKGRUNN: I Kunnskapsløftet står det som mål for norskfaget at elevene bl.a skal få hjelp til å utvikle gode lesemåter. De skal lese nyere litteratur, både norsk og oversatt og de skal møte fantastisk litteratur av nyere dato og oppmuntres til å ta i bruk fantastiske elementer i egen skriving. Videre skal elevene bli kjent med og arbeide med tegneserier og bruke litteratur som inspirasjon for egne fortellinger. Elevene skal også kunne bruke biblioteket for å få oversikt over bøker av forfattere de kjenner. Hensikt: I tillegg til målene i Kunnskapsløftet vil vi på biblioteket at ungene skal bli kjent med biblioteket i sitt nærmiljø og lære seg å bruke biblioteket. Vi ønsker at ungene skal oppleve biblioteket som et fritt og åpent møtested hvor de er velkommen uansett ærend. Ungene skal få oppleve at en på biblioteket kan lese og låne bøker, men at en i tillegg kan gjøre lekser, spille spill eller treffe venner. Kort sagt, biblioteket skal være et godt fritidstilbud for ungene. Videre ønsker vi å stimulere til leselyst, leseglede og formidling av den gode boka. Vi på biblioteket vil bidra til å skape gode lese- og bibliotekvaner. Klassebesøket bidrar også til et verdifullt samarbeid mellom bibliotek, hjem og skole.

Om kunstner / utøver / gruppe