Tilbake
Skriv ut

Prosjekt - "Livets pant" - høst 21 og vår 22- Gran og Lunner med forbehold om finansiering avklares innen 28.juni.

 "Livets pant"

”Den Femte Årstid”

“Livets pant” tar opp flere kunstneriske uttrykksformer i en ny og kreativ form med samspill innen visuell kunst, musikk og lyd/musikkteknologi og naturarv og bærekraft.

“Den Femte Årstid” er en undertittel som åpner for ettertanke rundt bærekraftig liv på denne planeten.

Prosjektet er et samspill mellom Hadeland Kulturskole, Den kulturelle skolesekken, lokale profesjonelle utøvere og UKM.

Dags verksteder vil bli holdt av tre profesjonelle kunstnere. Inge Lauwers (visuell kunst), Rosamund Brown (musikk) og Jonas Raabe (lydkunst) vil gi elever fra 6. trinn i Gran og Lunner en mulighet til å oppleve, skape og delta i et  intrikat samspill mellom visuell kunst, utøvende musikk og digital lydteknologi.

Temaet gjenbruk er utgangspunktet i dagsverkstedet. Årstidene, elementene og følelser gir grunnlaget for at elevene, på dagen skaper sine egne uttrykk i hver kunstform. Vi jobber utelukkende med organiske materialer og klanger som vi låner fra naturen, som livets pant.

Dagen settes i gang med et scenisk show som gir en presentasjon av kunstnerne og kunsten deres i  en original og nytenkende form som smelter sammen de forskjellige kunstuttrykkene. 

Til videre inspirasjon vil kunstnerne presentere eksempler på hvordan moderne digitale verktøy kan skape et unikt samspill med organiske gjenstander og klanger vi har rundt og i oss.

Hvordan høres våren ut? Hvordan ser torden ut? Kan vi skape musikk med pinner, jord og kropp? 

Gruppevis vil elevene så skape sine egne uttrykk i form av lydinnspilling, musikk fremføring, og skulptur/videokunst. Dagen konkluderes med et “kreativt show” som forener de ulike kunstformene og presenteres samlet for alle elevene.


Helgekurs - påmelding

Prosjektet vil også tilby to helg verksteder for elever og ungdommer i Gran og Lunner. Her fordyper vi oss i temaene og elevene skaper en produksjon som fremføres under UKM i februar 2022. 

Helgekursene vil gi mer rom for deltagelse og egenart fra elevene. Hvilken form produksjonen tar utvikles og etableres av deltakerne.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Gran & Lunner kommune