Utforsk våre produksjoner og se hva som skjer!

En undertittel kan komme her og være ca denne lengden.

Gå til kommune eller skole

DKS - Gran og Lunner

Gran & Lunner kommune

Postadresse: Hadeland kulturskole., Rådhusveien 39, 2770 Jaren

Besøksadresse: Hovsvegen 2, 2750 Gran

Telefon: 61 33 84 00

Kontaktperson: Marta Tuff, 61338400, 91781680, marta.tuff@gran.kommune.no

Antall produksjoner: 33

  • Alle
  • Grunnskole
  • VGS

"Pop Up Teater" 19/20- forestilling og workshop- Gran og Lunner vår / flytte høst 2020 og 20/21 (Gjermund Mathisen og Anders Sanzén)

Scenekunst, Trinn: 8
Pop-Up-Teater er en form for teater hvor elevene helt overraskende og plutselig får besøk av teaterskuespillerei sitt eget klasserom. Uten forvarsel blir deres vante omgivelser “omgjort” til en teaterscene der de alle fårorkesterplass .Her setter bare lærere av datoen og så kommer det et overraskende Pop Up teater inn i klasserommet
(elevene skal altså ikke vite noe om det som skal skje !). Dette planlegges med produsent i forkant for åoppnå best mulig resultat.Elevene kan glede seg til besøk av den verdenskjente Peer Gynt som i denne forestillingen kjemper sitt livskamp i møte med den mystiske eventyrskikkelsen Knappestøperen .Scenen mellom med Peer Gynt og Knappestøperen vil blant annet berøre temaer som; hva det vil si å være segselv og hvordan man er seg selv?Tid: Scenen mellom Peer Gynt og Knappestøperen har en varighet på 10 - 15 minutter. Etter teateret vil det blisatt av 15-20 minutter til samtale mellom elever og skuespillere. Her kan elevene drøfte tematikk, tanker oginntrykk de sitter igjen med etter teateret. I tillegg vil skuespillerne fortelle kortfattet om den elleville karakterenPeer Gynt og hvorfor han er så aktuell i dag. Økten med Pop-Up-teateret vil avsluttes med en ca 20 min langworkshop med elevene for å belyse viktige sider ved karakteren og stykket. Her vil tematikk og komplekse siderved Peer Gynt illustrerer gjennom enkle øvelser alle kan være med på.Varighet på opplegg: ca 60 min (+ ved stort engasjement og interesse)Utøvere kommer en time før for å varme opp og gjøre nødvendige forberedelser. Nedrigg ca 10 min.


Gran bibliotek høsten 2020

Litteratur, Trinn: 4
Besøk på biblioteket
Hva er egentlig et bibliotek? Hva kan man låne der? Og hva annet kan man gjøre på biblioteket?Disse spørsmålene vil vi gi svar på når vi ønsker alle kommunens 4. klassinger velkommen til et morsomt og lærerikt besøk på biblioteket.Vi samles i barneavdelingen, der vi snakker om alt fra lånetid til favorittbøker. Det blir en liten quiz, før vi avslutter med høytlesning av en morsom billedbok.Etterpå er det tid for å røre på seg. Barna kan nå fritt gå rundt i biblioteket og se seg om. Kanskje blir det tid til et slag sjakk? Eller hva med å slappe av med en god bok i lesebingen? Trenger noen boktips, er det bare å si fra. Barnebibliotekaren står klar til å hjelpe!
Vi anbefaler at hver elev får velge en bok til en felles bokkasse som klassen tar med seg tilbake til skolen.Vi på biblioteket gleder oss til besøk!

Granavollen, Pilegrimssenteret og Glasslåven (vår 2020) flyttet til høst 2020- Gran og Lunner

Kulturarv, Trinn: 6
Tekst fra respektive hjemmesider:
GLASSLÅVENPRODUKSJONS- OG VISNINGSSTED FOR PROFESJONELL KUNSTGlasslåven kunstsenter ligger på Granavollen på Hadeland og åpnet våren 2016. Den monumentale låven fra 1880-tallet er de siste årene restaurert og ombygd etter økologiske prinsipper. Den har blitt et pilotbygg der områdets bærekraft gjennom generasjoner har inspirert til framtidsrettede, miljøvennlige byggemetoder. Stall, høyloft og potetkjeller er erstattet med galleri, produksjons- og visningsrom, glasshytte og verksteder for fast og prosjektbasert leie. Kunstsenteret skal være et drivhus for høy kvalitet og profesjonalitet. Blant kunstnerne finner vi to markante nestorer i norsk kunsthåndverk; glasskunstner Ulla-Mari Brantenberg og smykkekunstner Toril Bjorg. Flere billedkunstnere, forfattere og en danser/koreograf er også blant de som har sitt daglige arbeidsted på Glasslåven.PiILEGRIMSENTERET GRANAVOLLENPilegrimssenter Granavollen formidler informasjon og veiledning om pilegrimsvandring, arrangerer vandringer, og bidrar til utvikling av veien og vandringen i vår region.PilegrimsledenPilegrimsleden i Norge er merkede turveier basert på tradisjonen om å dra på pilegrimsvandring. Leden bindes sammen av blant annet en rekke spennende natur- og kulturminner med tilknytning til middelalderen, og minner knyttet til Olavstradisjonen.SØSTERKIRKENESøsterkirkene på Gran er to steinkirker fra middelalderen plassert side ved side på Granavollen i Gran på Hadeland i Oppland fylke. Den største kirken heter Nikolaikirken, og var fylkeskirke for Hadeland. Den er bygget før 1200 og har 250 plasser. Den mindre kirken heter Mariakirken, og var trolig kirke for sognet Gran. Mariakirken er bygget før 1150 og er en langkirke med romanske og gotiske stiltrekk med plass til rundt 150 mennesker.

Hadeland Bergverksmuseum høsten 2020 Lunner og Gran

Kulturarv, Trinn: 5
​​​​​​​Bergverkshistorien på Hadeland
På Hadeland har vi en bergverkshistorie som strekker seg minst fire – fem hundre år tilbake i tid. På et besøk til Nysetergruvene vil elevene få et innblikk i omfanget og betydningen denne delen av historien har hatt for lokalsamfunnet. Samtidig vil man få en enkel innføring i den geologiske bakgrunnen for bergverksdriften.Via Kriblemiddelordningen så blir det vist elevarbeider fra elever i 7. klasse fra Harestua skole som en del av formidlingsopplegget til Bergverksmuseet. 

Hadeland Folkemuseum - Hjemstedshistorie høsten 2020 Gran og Lunner

Kulturarv, Trinn: 2
”Mitt hjemsted – Hadeland” - de gamle stuene i friluftsmuseet, sagn og fortellinger fra nærområdet. Elevene får et innblikk i forholdene på en liten hadelandsgård for ca. 200 år siden.Ler mer om Hadeland Folkemuseum her

Hadeland folkemuseum - Natur- og kulturstien høsten 2020 Gran

Kulturarv, Trinn: 3
På tur i det rike kulturlandskapet på Tingelstadhøgda. Oppmøte og start fra hovedporten på Hadeland Folkemuseum. Elevene følger Natur- og Kulturstien langs den gamle Kongevegen, ned til Grinaker stavkirketuft og videre til Klokkerlåven ved Tingelstad kirke. Bussene henter elevene her.

Iscenesatt foto - workshop - høst 2020 Lunner og Gran

Visuell kunst, Trinn: 3
ISCENESATT FOTO INSPIRERT AV EVENTYR
OM PRODUKSJONEN:Asbjørnsen og Moe har satt spor i norsk kulturarv, og til alle tider har kunstnere blitt inspirert av eventyr og sagn. Med dette 4 timers fotoverkstedet skal elevene lage enkle bildefortellinger med utgangspunkt i to kjente, norske folkeeventyr av Asbjørnsen og Moe.Elevene skal bli bedre kjent med eventyrene "Pannekaken" og "Reveenka" gjennom en fotografiskproduksjon - nemlig iscenesatt foto.Så hva er egentlig iscenesatt foto? Iscenesatt foto kan være at man bruker masker og rekvisitter til å skape fortellinger gjennom fotografi. Elevene skal få lære om enkel lyssetting, hva rekvisitter er og hva enlocation er (stedet man tar bildene på). De skal også få være kreative, bruke fantasien og lage enklemasker som de skal bruke i produksjonen. Elevene skal lære om kreativ lyssetting og bildekomposisjon og skape gode fortellinger gjennom bilder. Forhåpentligvis inspirererer kunstverkstedet både elever og lærere til å jobbe videre med fotografi som et verktøy til å lære nye temaer, og som inspirasjon til å være kreativ gjennom foto.

Kistefos-museet høsten 2020 Gran og Lunner

Kulturarv, Trinn: 9
Nytt museumsbygg  2019 - "The Twist"Det nye museumsbygget  åpner 18. september i 2019. Bygningen designet av arkitektfirmaet BIG er en skulptur, en kunsthall og en bro - alt på en gang. BIG er en gruppe arkitekter, designere og tenkere som jobber innefor arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og industridesign. Kistefos-Museet ligger kun en time utenfor Oslo, og tilbyr et naturskjønt avbrekk fra byen mas og kaos, samtidig som det nye museumbygget, med et arkitektonisk uttrykk i verdensklasse, likevel gir en touch av det urbane.Årets utstilling
Come Out!24. mai – 11. oktober 2020 kl. 12.00–17.00For første gang vises et større utvalg verk fra Christen Sveaas’ private kunstsamling i et norsk museum. Utstillingen «Come Out!» kan oppleves i The Twist fra 24. mai til 11. oktober"Med utgangspunkt i den unike situasjonen verden nå befinner seg i, er «Come Out!» en utstilling med stor spennvidde: et positivt ladet frieri til publikum om å ta tilbake det offentlige og kulturelle rom. Utstillingen tar tydelige standpunkt, og åpner for refleksjon rundt hvilket samfunn vi er en del av, og til hvilken pris."Kurator William FlatmoSkulpturpark Kusama er årets skulptørYayoi Kusama er en éner i kunstverdenen, og vi er utrolig stolte av å kunne presentere et gedigent verk av henne på sesongåpningen i år, sier direktør Egil Eide.Et stedsspesifikt verkArbeidet med å realisere et stedsspesifikt kunstverk av Kusama ble påbegynt allerede i 2012, og verket som blir avduket den 26.mai er et resultat av gjentatte besøk til Kistefos.Skulpturen bærer navnet ”Shine of Life” og henspiller på naturen, vannet og industrien på Kistefos, forklarer Eide.Stort og våttDetaljer rundt verket kan vi dessverre ikke røpe før avdukingen, men vi kan love at det både blir stort og vått!Yayoi Kusama – en kort introduksjonYayoi Kusama er født 1929 i Matsumoto, Japan, og er en av det 20- århundrets mest betydningsfulle kunstnere. Kusama begynte å studere japansk Nihongamaleri i 1948 i Kyoto, men interesserte seg tidlig for vestlig avantgarde.I 1957 flyttet Kusama til New York, der hun begynte å produsere malerier inspirert av abstrakt ekspresjonistisk stil. Gjennom hele sin karriere har Kusama spilt på det å være en outsider; asiat i vesten, kvinne i et mannsdominert miljø, og offer for egne nevroser og besettelser.De fleste arbeidene hennes viser en sterk interesse for psykedeliske farger, mønster og repetisjoner. Det er denne stilen som har gjort henne verdenskjent.De seneste årene har Kusamas kunst skapt publikumsrekorder i USA, Europa, Asia, Latin-Amerika og senest i Skandinavia på Louisana Museum of Art i København, Moderna Museet i Stockholm og på Henie Onstad på Høvikodden.For Kusama handler kunsten om å utslette grensene mellom seg selv og omverden, kroppen og kunsten. Verkene beveger seg mellom minimalisme, surrealisme og popkunst.Utvidet sesongÅrets sesong er utvidet, som følge av oppføringen av museumsbygget The Twist fra og med 26. mai til og med 17. november.Link: https://kistefos.museum.no/IndustrimuseetIndustrimuseet ved Kistefos-Museet er en fellesbetegnelse for den industrihistoriske samlingen på Kistefoss. Den historiske samlingen ved Kistefos-Museet består av bygninger, maskiner, industrielt inventar og gjenstander, og alle disse komponentene anvendes for å formidle historier om arbeidsliv og sosialt liv for de som hadde sin arbeidsplass og bolig på, eller i nærheten av, fabrikkområdet til A/S Kistefos Træsliberi.

De siste årene har det gamle tresliperiet som er et unikt kulturminne, og det eneste intakte i sitt slag i Skandinavia, gjennomgått en betydelig rehabiliteringsprosess. Dette arbeidet ble påbegynt i 2008. Totalt har bygningene på Kistefoss gjennomgått rehabilitering med en kostnadsramme på over 21 millioner kroner. Tilskuddene fra Riksantikvaren har vært av avgjørende betydning for å sette tresliperiet i tilbake i normal vedlikeholdsstandard og bevare fabrikken for ettertiden.

Riksantikvaren har gitt Kistefos-Museet tilskudd til istandsetting og vedlikehold som ett av 15 tekniske og industrielle anlegg i Norge. ”Vi ønsker å ivareta et utvalg industrielle anlegg for kommende generasjoner og gjennom dette gi publikum muligheten til å oppleve vår stolte industriarv”, sier riksantikvar Jørn Holme.

Se også Riksantikvarens hjemmeside for mer informasjon:
http://www.riksantikvaren.no/Norsk/Prosjekter/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=134666

Konsert med fiolin og cello - " En musikalsk tidsreise" vår 2020 og høst 2020

Musikk, Trinn: 1-4
Tone Jordal Tollaas og Rosamund Brown underviser i Hadeland kultuskole og kommer til skolene med en konsert med fiolin og cello.
Her er en liten presentasjon av opplegget:"En musikalsk tidsreise"Fiolin og cello har blitt brukt til mye forskjellig musikk helt siden de først ble laget for 500 år siden! Bli med på en reise gjennom tiden hvor vi besøker forskjellige musikkverdener. Kanskje vi også skape noe nytt med dere!Hilsen Tone og Rosamund
De tar kontakt med skolene ca en uke i forkant.  De ønsker å benytte piano i tillegg til egne instrumenter.De trenger tilgang på stort rom/gymsal. Elevene kan sitte i halvsirkel i forkant av utøverne på gulvet eventuelt noen stoler  Utøverne kommer ikke til å benytte scene for de ønsker en intim konsert som baserer seg delvis på toveis kommuneikasjon/sampill

Land Art- Lunner høsten 2020

Annet, Trinn: 4
Land Art - Beskrivelse
Dag 1:Økt 1: Inne: Bli kjent med begrepet Landart  (Landskapskunst) og nålevende kunstner og foregangsmann Andy Goldsworthy                    Lære om hvilke materialer og naturlige former blir brukt for å skape Landart                    Hvor på kroppen finner vi disse naturlige former?
Økt 2:  Ute: Vi går ut og tegner & maler landskapet med naturlige materialer som finnes der både på papir og på steder der det er klaring på bakken.
Økt 3: Inne: Quiz: natur-kultur hvem vinner / 4 elementer.
Økt 4: Inne: Lage utstilling av landskapsbilder.
Trenger: klasse sitter i hestesko, projektor& pc, kamera/mobil lærer tar bilder underveis              2 ark per elev A4 tegnepapir, kanskje hard bakpapp, klær etter vær              Sted for å henge/legge våte kunstverk og sted til å henge utstilling              Flott natur.
Dag 2:Økt 1: Inne: Situasjonsteater med hele gruppe om symbolkraft i basis-former 
Økt 2: Ute:  Vi går til et sted som har vann, jord, flott utsikt av natur.                     Prosjektarbeid "skape landart" i små grupper
Økt 3: Inne: Å gi gull tilbake til naturen.                    En utvalgt stein blir dekorert med bladgull symbol og skal senere bli lagt tilbake i naturen som en bevist takknemlig markering for hele gruppen.
Økt 4: Inne: Gruppervis, velger ut bilder skrive ut.                     Lage utstilling for å vise andre klasser/ foresatte.
Trenger: Klasse sitter i hestesko , kamera/mobil, pc for å laste ned, klær etter vær              Når kunstneren har reist; Klassen/grupper velger hvilke bilder de synes er best og               det blir printet ut/laminert/laget utstilling med for å vise andre klasser/ foresatte.
Noen bilder av hver gruppe blir plukket ut av kunstner Inge Lauwers og overført på foto-sensitiv papir og en utstilling ute blir til for publikum på treer i Gran og Lunner. Naturen kan ta utstillingen tilbake. Natur og kultur, hvem vinner? :)

LYN OG TORDEN 19/20- Gran ( 5. klasse) og Lunner (6. klasse)- resterende flyttede klasser høst 20 forskyves klassetrinnet

Kunstarter i samspill, Trinn: 5
LYN OG TORDEN
Kunstner Inge Lauwers og Musikkprodusent Jonas Raabe skal besøke 5.
trinn på Hadeland. Med turneen “Lyn & Torden” skal vi utforske hva somskjer når lyd og lys-linjer kommer sammen.

Vi tar utgangspunkt i en lyd du hører oftest hver dag; navnet ditt.Med elevenes egne navn skal vi sammen skape lyd og bilder.Dette gjenspeiler hva elevene selv tenker og føler når de hører sitt egetnavn. Elevene tar del i lydinnspilling, illustrasjon, bevegelse til musikk oglive prosjektering.Denne kunstneriske dagen avsluttes med en installasjon av klassens storeklang-biotop med interaktiv prosjektering.

Oppgave for elevene før besøket:
Skriv navnet ditt.Hva betyr navnet ditt ifølge deg?Vær detektiv og spør foreldre, besteforeldre,... hva betyr navnet ditt?Undersøk også på nett hva ditt navn står for og hvor det kommer fra.Dette arket tar du med på dagen!Elever har på seg:
Svart t-shirt (Vreng den gjerne hvis den har print på seg)Rombehov:2 klasseromA. Stort klasserom med prosjektor og pulter i hestesko, med mulighet forformørkelse/gardinerB. Møterom/klasserom for lydopptakKunstnerne blir veldig glade av å bli møtt med en kaffe og en te:)

LYN OG TORDEN 20-21 - Gran og Lunner

Kunstarter i samspill, Trinn: 5
LYN OG TORDEN
Kunstner Inge Lauwers og Musikkprodusent Jonas Raabe skal besøke 5.
trinn på Hadeland. Med turneen “Lyn & Torden” skal vi utforske hva somskjer når lyd og lys-linjer kommer sammen.

Vi tar utgangspunkt i en lyd du hører oftest hver dag; navnet ditt.Med elevenes egne navn skal vi sammen skape lyd og bilder.Dette gjenspeiler hva elevene selv tenker og føler når de hører sitt egetnavn. Elevene tar del i lydinnspilling, illustrasjon, bevegelse til musikk oglive prosjektering.Denne kunstneriske dagen avsluttes med en installasjon av klassens storeklang-biotop med interaktiv prosjektering.

Oppgave for elevene før besøket:
Skriv navnet ditt.Hva betyr navnet ditt ifølge deg?Vær detektiv og spør foreldre, besteforeldre,... hva betyr navnet ditt?Undersøk også på nett hva ditt navn står for og hvor det kommer fra.Dette arket tar du med på dagen!Elever har på seg:
Svart t-shirt (Vreng den gjerne hvis den har print på seg)Rombehov:2 klasseromA. Stort klasserom med prosjektor og pulter i hestesko, med mulighet forformørkelse/gardinerB. Møterom/klasserom for lydopptakKunstnerne blir veldig glade av å bli møtt med en kaffe og en te:)

Midt i blinken våren 2021 Gran og Lunner

Visuell kunst, Trinn: 6
Introduksjon
Midt i blinken - Er et fotoverksted for mellomtrinnet der elevene få en skoledag
med fotoglede hvor de lærer å bli kreative fotografer med mobil eller nettbrett.

Innhold
Med utgangspunkt i temaet IDENTITET skal elevene lære om komposisjon og lære
tips og triks for å bli en god fotograf. De får en god innføring i tematikken, får se
eksempler for så å aktiviseres med morsomme og kreative fotooppgaver.
Verkstedet varer 4 skoletimer. Elevene må ha med seg fulladet mobiltelefon eller
bruke skolens nettbrett. Gjennom oppgavene skal elevene trene opp blikket til å se
motiver, og lære om perspektiv, kontrast, balanse, luft og linjer.
Sara Tanderø er fotokunstner og har lang erfaring i å holde kunstverksteder for barn.
Hun har stilt ut bildene sine nasjonalt og internasjonalt, og fått støtte av Kulturrådet.
For mer informasjon kontakt Sara Tanderø på kunstspirene@gmail.com

Slagverk - verksted og konsert våren 2020 og høsten 2020- Gran og Lunner

Musikk, Trinn: 5
Endre Gulbrandsen tar dere med inn i slagverkenes mangfoldige og rytmiske verden gjennom dagen og avsluttes i en forykende konsert.

Abraham i Bibelen og Koranen

Kulturarv, Trinn: 8-VG3
Jeg gidder ikke å høre om Abraham! For jeg har vært i Hebron i Palestina der Abraham skal være gravlagt og sett all den dritten som foregår der på grunn av ham!”, sier en bekjent av Alf Martin.”Ser du de jødene der? De tror at dette landet er deres fordi det er det landet som Allah ga til deres profet Ibrahim. Men Ibrahim er min profet!”, forteller en palestinsk gutt som Mehda møter i Hebron.Slik innleder fortellerne Alf martin Lie og Mehda Zolfaqari fortellingen om Abraham, en fortelling som er kilden til vår jødisk/kristne og muslimske fellesarv. Den er spekket av dramatikk og sterke følelser: sjalusi og lojalitet, opprør og underkastelse, kall og ofring. Sammen utforsker de en av de mest sentrale fortellingene som har bundet tre verdensreligioner sammen, men som samtidig har vært kilden til splittelse, konflikt og krig.I fortellerforestillingen blir den bibelske fortellingen om Abraham speilet mot den koranske. Samtidig trekker fortellerne inn lignelser fra nåtid og egne erfaringer. Etter forestillingen blir det samtale med elevene, der man sammen utforsker en av de mest sentrale fortellingene som har bundet tre verdensreligioner sammen, men som samtidig har vært kilden til splittelse, konflikt og krigAlf Martin Lie og Mehda Zolfaqari er begge profesjonelle fortellere og medlemmer av Fortellerhuset, og har sin bakgrunn fra henholdsvis muslimsk og kristen tradisjon.

Allsangstund høsten 2020

Musikk, Trinn: Voksne
Allsang med Inger Greftegreff Frydelund og Inger Jorstad.

Allsangstund våren 2020- digitalt fra 5.mai

Musikk, Trinn: Voksne
Allsang med Inger Greftegreff Frydelund og Inger Jorstad.

ARTificial REALity

Film, Trinn: VG1-VG3
Wikipedia: Kunstig virkelighet, eller virtuell virkelighet (etter det engelske virtual reality, ofte forkortet VR), er en datateknologi som lar brukeren påvirke og bli påvirket av et dataskapt miljø som skal etterlikne en virkelighet. De fleste «miljøene» med kunstig virkelighet omfatter både syns- og lydinntrykk og blir vist på en skjerm eller gjennom et spesielt stereoskopisk apparat.
Markedet for VR har allerede blitt et milliard marked, og det forventes en fortsatt kraftig vekst de neste årene.
På tross av den raske utviklingen innen VR, er det fortsatt vanskelig å se hvordan teknologien skal kunne anvendes i et kunstnerisk uttrykk. Kanskje er det først dagens generasjon av elever på videregående som vil forstå dette. I denne produksjonen får klassen iføre seg VR-utstyr, og blir tatt med inn i den kunstige virkelighetens verden. De får se hvor teknologien står i dag, og de fremste eksemplene på VR anvendt innen kunst. Kanskje vil det skape nysgjerrighet, interesse, og åpne elevenes øyne for det mange voksne ikke klarer å se.
Produksjonen utvikles i samarbeid med CEFIMA - Center for exelence in film and media arts

BENDIK

Musikk, Trinn: 8-10
Sterke kontraster har alltid vært en viktig del av Bendiks univers. Det er en jente med en gutts navn. Det er såre tekster i mektig innpakning. Musikken drives av få musikere, men låter som et orkester.Siden Bendik, eller Silje Halstensen som hun egentlig heter, for alvor begynte å markere seg i 2012 har hun utgitt flere kritikerroste album og spilt hundrevis av konserter. Den hyppige turnévirksomheten kombinert med Siljes formidlingsevne har bidratt til å gjøre Bendik-konsertene til noe helt eget. Publikum og presse har latt seg rive med av henne og bandet, og i både 2013 og 2015 ble Bendik nominert til årets liveartist under P3 Gull.Parallelt med å være i studio slapp Bendik i fjor låten «Perfekt», som er på stø kurs mot platinatrofé. Men det er nå hun for alvor skal begynne å vise hva hun har jobbet med den siste tiden.I løpet av det neste året skal hun slippe hele to minialbum. Første singel, «Din hånd», ble sluppet 14. juni og ble umiddelbart listet på NRK P3.Skolekonserten varer ca en halv time og publikum kan forvente å høre ny pop i norsk språkdrakt.www.bendikofficial.comwww.instagram.com/bendikofficialwww.facebook.com/bendikofficial

Brødrene Masai

Scenekunst, Trinn: VG1-VG3
Lillebror Mayombe fikk som 8-åring lov til å følge storebror og danselærer Jomo på jobb, og fikk lære alle koreografiene hans. Deretter har brødrene vært adskilt, på hver sin side av verden, i en årrekke. Men nå møtes de endelig igjen - som dansere på scenen.Jomo har reist verden rundt, vært dansepedagog ved Det kongelige Teaters Ballettskole i Danmark, og jobber nå med dans i Norge. Mayombe har blitt kåret til "sambakongen" av karnevalkomiteen i Rio de Janeiro, Brasil, og har brukt livet til å utforske brasiliansk kultur og dans.Elevene får først møte brødrene i en workshop, der de får eksperimentere med ulike dansestiler, og lage elementer som senere brukes i forestillingen. Workshopen går over i en forestilling der elevene, i samspill med de to dansende brødrene Jomo og Mayombe, tar del i et stort, livlig karneval.

Damekoret HIKK vår 2020 flyttes til høsten?

Musikk, Trinn: Voksne
Damekoret HIKK er et lystig lite damekor som synger alle slags sanger og trives godt sammen. De øver hver uke på Trintom på  og gleder seg til å komme å synge for dere.

Danseoppvisning høsten 2020 (Asmund Grinaker og Marianne Sandaker)- med litt forbehold om datoer inntil videre.

Scenekunst, Trinn: Voksne
Asmund Grinaker og Marianne Sandaker kommer og har danseoppvisning.

Datoer kommer ca 1. februar

Hadeland Museumslag- høsten 2020 - Marka omsorgssenter

Kulturarv, Trinn: Voksne
Hadeland museumslag v / Knut Sterud holder foredrag og viser frem utvalgte kulturminner og kulturlandskaper i Gran.
 Taxi kommer til Marka omsorgssenter klokka 10.00  og avreise er 10.10. Det blir en rundtur på utvalgte steder i Gran for å se kulturlandskaper og kulturminner. Lunsj serveres klokka 12.00 (taxi må være der 15 min før) i Granavolden Gjæstiveri - retur ca 13.30 med en liten kjøretur videre i kulturlandskapet før turen ender på Marka omsorgssenter 14.45.
Den guidede turen går fra Maraka omsorgssenter til Røykenvik, Tingelstad til Granavollen. Der blir det lunsj på og prat en time. Så er det inn i bussen igjen og se mer på kulturminner og landskap for så å returnere til Lunner omsorgssenter.
Bekreftelse om antall deltakere til marta.tuff@gran.kommune.no senest  innen 18. august (bestilling av mat)

Hallo kunstverk - gi meg svar!

Kulturarv, Trinn: VG1-VG3
Har du tenkt på at kunst kan fortelle deg mye om norsk kulturhistorie og litteraturhistorie? Kunstverket kan gi deg svaret på spørsmålene du lurte på. Svaret ligger ofte rett foran øynene dine!Norsk kunsthistorie, kulturhistorie og litteraturhistorie henger tett sammen. Ved å se på kunst og ”plukke fra hverandre” det du ser i kunstverket, kan lære mye litteraturhistorie og norsk kulturhistorie på en enkel og spennende måte.I Lillehammer Kunstmuseum finnes kunstverk fra begynnelsen av 1800-tallet og frem til i dag. Museet har sentrale kunstverk fra nasjonalromantikk, realisme, naturalisme, nyromantikk, modernisme osv. Høydepunkter fra epokene henger, med få unntak, alltid oppe i Lillehammer Kunstmuseum.

Kjærlighet, intriger, livet og døden

Musikk, Trinn: VG1-VG3
I samarbeid med Den Norske Opera & Ballett vil Den Kulturelle Skolesekken i Oppland tilby Opera og Ballett på timeplanen til elever i videregående skole. Transport og billetter blir dekket av DKS. Klassene som deltar får et besøk fra Operaen på forhånd, og omvisning i Operaen før forestilling. Det er to forskjellige oppsetninger som vises, Anna Karenina og Madama Butterfly. Anna Karenina«Anna Karenina er ikke bare en roman om familier, men om et helt samfunn, med spor av den russiske revolusjonen, til og med kommunismen. Den er et mesterverk.» Det sier Christian Spuck, den tyske koreografen som i 2014 skapte en karakterdrevet klassisk ballett av Anna Karenina.Christian Spuck har valgt å tonesette balletten med musikk av den russiske komponisten Sergej Rakhmaninov og polske Witold Lutosławski. Musikken spilles av klaversolist Håvard Gimse og Operaorkestret, i tillegg tolkes et knippe av Rakhmaninovs russiske folkesanger av mezzosopran Ingebjørg Kosmo.Link til Anna Karenina https://operaen.no/forestillinger/anna-karenina-ballett/Madama ButterflyEn ung, japansk jente møter en amerikansk marineoffiser – hun med en drøm om den amerikanske friheten, han med en lengsel etter det eksotiske Østen. Men er det egentlig snakk om kjærlighet, eller å trekkes mot det som er annerledes? Madama Butterfly handler om kulturkræsj og knuste drømmer, satt til Puccinis vakre musikk.Link til Madama Butterfly https://operaen.no/forestillinger/madama-butterfly-opera/ Skolebesøk I forkant av at skolens elever reiser til Oslo for å se forestillingene, vil en formidler fra operaen komme til skolene og holde en introduksjon om den spesifikke forestillingen, og generellt om opera og ballett.OmvisningI forkant av forestillingen blir elevene med på omvisning i Operahuset. Starttider i turneplanen er derfor satt opp en og en halv time før selve forestillingen begynner. KontaktinformasjonFor generelle henvendelser så kan produsent Thor Kvande kontaktes. Gabrielle Tillson jobber ved Den Norske Opera og Ballett og kan kontaktes vedrørende gjennomføringen av omvisning, besøket i operaen og forestillingen. Kontaktinformasjon finnes i høyre fane på denne siden. TransportSkolene bestiller selv transport vi buss. Faktura sendes Oppland fylkeskommune med referanse Opera og Thor Kvande. Vi kan i enkelte tilfeller bestille tog til elevene. 

Konsert med fiolin og cello - "En musikalsk tidsreise"- avventer avklaring i forh til gjennomføring

Annet, Trinn: Voksne
Tone Jordal Tollaas og Rosamund Brown underviser i Hadeland kultuskole og kommer til skolene med en konsert med fiolin og cello.
Her er en liten presentasjon av opplegget:
"En musikalsk tidsreise"
Fiolin og cello har blitt brukt til mye forskjellig musikk helt siden de først ble laget for 500 år siden! Bli med på en reise gjennom tiden hvor vi besøker forskjellige musikkverdener. Kanskje vi også skape noe nytt med dere!Hilsen Tone og Rosamund

De tar kontakt  ca en uke i forkant.  De ønsker å benytte piano i tillegg til egne instrumenter.De trenger tilgang på stort rom/gymsal. Publikum kan sitte i halvsirkel i forkant av utøverne på gulvet eventuelt noen stoler  Utøverne ønsker en intim konsert som baserer seg delvis på toveis kommuneikasjon/sampill

Kunst verksted sommeren 2020 - Skjervum

Visuell kunst, Trinn: Voksne
Marka deltar denne gangen.Datoer: mandag 11 mai og mandag 18. mai  fra kl. 10.30. en økt før lunsj og en etter lunsj.Inge Lauwers kontakter dere om innhold i god tid før oppstart.

Make me dance

Scenekunst, Trinn: 8-10
Make Me Dance er en koreografert konsert. Gjennom bevegelse, lyd og tekst forteller tre dansere og én musiker hvorfor de har endt opp nettopp som profesjonelle kunstnere. Make Me Dance er en forestilling som handler om valgene vi tar, og om de små, men samtidig universelle historiene som former oss som mennesker.Make Me Dance er en energisk forestilling som passer for ungdom i alle aldre. I forestillingen er publikum en del av scenerommet og omringet av scenografien. 

Peer Gynt

Kulturarv, Trinn: VG1-VG3
Tegneserieskaper Geir Moen har sammen med manusforfatter David Zane Mairowitz laget en tegneserieversjon av Henrik Ibsens dramatiske dikt «Peer Gynt». Geir Moen vil fortelle om prosessen med å omskape stoffet i bilder og utfordringene det medførte. Her får elevene oppleve klassikeren på en ny og visuell måte!Dette er et møte med tegneserieskaperen Geir Moen og prosessen bak tegneserieversjonen av det verdenskjente stykket. Det er også en spennende gjennomgang av Peer Gynt med illustrasjoner dramatisert i tegneserieform som kan gjøre stoffet mer tilgjengelig for et nytt publikum. Geir Moen vil også snakke om Henrik Ibsens liv, det politiske og kulturelle klima i hans tid, om hvordan det påvirket hans arbeid med Peer Gynt, - og hvordan det dramatiske diktet fortsatt er aktuelt i dag.

PÅVIRKA! - selvstendige valg i influencernes tid

Film, Trinn: VG1-VG3
Filmskaper Emilie Blichfeldt viser sin film «How do you like my hair?», en personlig historie som på humoristisk og varmt vis viser oss at skjønnhet kan være så mye mer - og så annerledes - enn det vi forventer.
Vi tror gjerne at oppfatningen av hvordan vi vil se ut kommer innenfra. Likevel er det slik at de fleste skifter stil til samme tid i takt med mote. Produksjonen tar sikte på å bevisstgjøre målgruppen om den påvirkning vi blir utsatt for gjennom media, og hvordan denne fører til trange - til dels umulige - normer for utseende.
Ved å ta utgangspunkt i sitt eget ønske om å påvirke, vil Blichfeldt vise hvordan vi er under en konstant strøm av påvirkning fra media. Hun argumenter for at dersom man ønsker å nærme seg frie og selvstendige valg, må man bli bevisst denne påvirkningen og forholde seg kritisk til den. Hun vil vise hvordan markedsføring fra utseendeindustri og strømmen av bilder fra underholdningsindustri understøtter hverandre og drar i samme retning. Hun vil særlig ta opp influencernes og instagrammernes rolle.
Emilie Blichfeldt er utdannet ved Den norske filmskolen. «How do you like my hair?» vant kritikerprisen på den norske kortfilmfestivalen i Grimstad i 2014. Filmen vant også prisen «Der grosse Klappe», på DOX! i Duisburg: - en pris for politisk dokumentar for ungdom, kåret av en ungdomsjury.

Sakprosaforelesning med gode tips til essayskriving

Litteratur, Trinn: VG3
Hva er egentlig sakprosa?Marta Breen har skrevet sju sakprosabøker og er leder i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
I dette besøket gir hun først elevene en innføring i sakprosabegrepet og tar for seg viktige forfattere og trender i denne sjangeren (ca 15 min).
Deretter gir hun tips og triks til essayskriving: Hvordan kommer man i gang? Hva kan et essay handle om? Hun viser mange eksempler på gode måter å åpne og avslutte et essay (ca 45 min). 

Skolefilmbussen UNG

Film, Trinn: 8
Når Skolefilmbussen kommer på besøk får alle elevene i klassen mulighet til å lage sin egen film. Forberedelser, opptak og redigering blir gjort på iPader, alt under kyndig veiledning av meget dyktige instruktører fra Filmverkstedet i Oppland, alle med bakgrunn fra Den norske filmskolen.Opplegget med Skolefilmbussen starter på samme tid som skoledagen normalt starter, og alle elevene på trinnet er med samme dag.​Skolen vil i god tid bli kontaktet av utøver for å avtale nærmere, men opplegget krever generelt lite fra skolen.

Smiing; en magisk egenskap!

Kulturarv, Trinn: 8
I tidligere tider ble kunsten å smi sett på som en magisk egenskap. Smiing er en tusenårig gammel kunst hvor smeden i stor grad jobber på samme måte i dag som de gjorde da smiing oppstod. Denne dagen møter elevene smeder fra Hjerleid og hver enkelt får selv erfare magien gjennom testing av egne smedegenskaper under kyndig veiledning. For å smi trenger du bare en esse – et slags fat som du varmer opp kull i – en ambolt, som du bruker når du slår på det glødende jernet, en hammer, en tang, kull og jern.Smijernskunsten kan spores tilbake til jernalderen, da jern ble brukt i våpen og redskaper. På 1500-tallet fikk smijernskunsten en oppblomstring, særlig i Spania som hadde kolossale kor-gittere i renessansestil. Etterhvert fikk smijernskunsten en betydelig plass som dekorativ kunstform hvor smijern ble brukt i møbler og dekorative utsmykninger. I Norge er særlig Gerhard Munthe og Gustav Vigeland kjent for sin bruk av smijern.Tradisjonelt håndverk er en del av vår immaterielle kulturarv og dagens smeder bidrar med å videreføre våre gamle håndverkstradisjoner. Myndighetene har slått fast at det er viktig å videreføre gamle håndverksfag både ut fra næringspolitiske og kulturelle begrunnelser.
Uttrykksform
Målgruppe
Tidspunkt
Åpne filter